nghị định về bảo hiểm cháy nổ

Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày đăng: 14-11-2023
Nghị định 67/2023/NĐ-CP là gì? Nghị định 67/2023/NĐ-CP – Trước tình trạng cháy nổ nhiều như hiện nay, Chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định liên quan tới Phòng cháy ...