thông tư 06 về pccc

Thông tư 06/2022/TT-BCA quy trình thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH trong CAND

Ngày đăng: 15-11-2023
Thông tư 06/2022/TT-BCA quy trình thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH trong CAND Thông tư 06/2022/TT-BCA – Quy trình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong Công an nhân ...