thông tư 08/2018 pccc

Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC Thông tư 08/2018/TT-BCA – Công tác cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ (CNCH) đóng vai trò cực kỳ ...