thông tư 09/2023

Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Thông tư 09/2023/TT-BXD – Hiện nay có rất nhiều vụ cháy nhà, ...