thông tư 139 2020

Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực chữa cháy và CNCH

Ngày đăng: 23-11-2023
Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an nhân dân Thông tư 139/2020/TT-BCA – Với tình trạng ...