thông tư 140/2020/tt-bca

Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai hoạt động PCCC của lực lượng CAND

Ngày đăng: 21-11-2023
Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai hoạt động PCCC của lực lượng CAND Thông tư 140/2020/TT-BCA – Hiện nay có khá nhiều thông tư được ban hành về ...