thông tư 141 2020 pccc

Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định công tác kiểm tra về PCCC và CNCH

Ngày đăng: 20-11-2023
Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định công tác kiểm tra về PCCC và CNCH của lực lượng CAND Thông tư 141/2020/TT-BCA là một trong những văn bản pháp luật được ban ...