thông tư 147/2020 pccc

Thông tư 147/2020/TT-BCA về PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 147/2020/TT-BCA về PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke Thông tư 147/2020/TT-BCA – Các cơ sở kinh doanh karaoke và vũ trường thường có mật độ người dày đặc ...