thông tư 149/2020/tt-bca hướng dẫn nghị định 136/2020

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật PCCC

Ngày đăng: 15-11-2023
Thông tư 149/2020/TT-BCA thi hành Luật PCCC Thông tư 149/2020/TT-BCA – Có rất nhiều thông tư được Bộ Công An ban hành về Phòng cháy chữa cháy tuy nhiên trong bài viết ...