thông tư 18/2020/tt-bca

Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong PCCC và CNCH

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong PCCC và CNCH Thông tư 18/2020/TT-BCA là một trong những thông tư được ban hành bởi Bộ Công An nói ...