thông tư 258/2016/tt-bct

Thông tư 258/2016/TT-BTC phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC

Ngày đăng: 20-11-2023
Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC Thông tư 258/2016/TT-BTC – Hiện nay mọi công trình, dự án xây dựng đều cần phải trang bị ...