Tin Tức & Tư Vấn

Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực chữa cháy và CNCH

Ngày đăng: 23-11-2023
Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an nhân dân Thông tư 139/2020/TT-BCA – Với tình trạng ...

Thông tư 82/2021/TT-BCA Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC

Ngày đăng: 23-11-2023
Thông tư 82/2021/TT-BCA Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của lưu lượng cảnh sát PCCC, ...

Thông tư 06/2022/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 23-11-2023
Thông tư 06/2022/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình Thông tư 06/2022/TT-BXD – Trước rất nhiều vụ cháy chung cư, căn ...

Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 21-11-2023
Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD là gì? Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD là một trong những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) ...

Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai hoạt động PCCC của lực lượng CAND

Ngày đăng: 21-11-2023
Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai hoạt động PCCC của lực lượng CAND Thông tư 140/2020/TT-BCA – Hiện nay có khá nhiều thông tư được ban hành về ...

Thông tư 258/2016/TT-BTC phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC

Ngày đăng: 20-11-2023
Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC Thông tư 258/2016/TT-BTC – Hiện nay mọi công trình, dự án xây dựng đều cần phải trang bị ...

Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định công tác kiểm tra về PCCC và CNCH

Ngày đăng: 20-11-2023
Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định công tác kiểm tra về PCCC và CNCH của lực lượng CAND Thông tư 141/2020/TT-BCA là một trong những văn bản pháp luật được ban ...

Thông tư 56/2023/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC

Ngày đăng: 20-11-2023
Thông tư 56/2023/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC Thông tư 56/2023/TT-BCA – Để giúp việc Phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả thì đòi hỏi ...

Thông tư 147/2020/TT-BCA về PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 147/2020/TT-BCA về PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke Thông tư 147/2020/TT-BCA – Các cơ sở kinh doanh karaoke và vũ trường thường có mật độ người dày đặc ...

Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Thông tư 09/2023/TT-BXD – Hiện nay có rất nhiều vụ cháy nhà, ...

Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong PCCC và CNCH

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong PCCC và CNCH Thông tư 18/2020/TT-BCA là một trong những thông tư được ban hành bởi Bộ Công An nói ...

Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC

Ngày đăng: 16-11-2023
Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC Thông tư 08/2018/TT-BCA – Công tác cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ (CNCH) đóng vai trò cực kỳ ...